Kwiecień 13, 2012

Zmiany w europejskim prawie pracy

Komisja europejska chce zmian w europejskim prawie pracy, które zapewnią większą ochronę i konkurencyjność pracowników tymczasowych. Na razie rynek pracy jest niejednolity, często nie gwarantuje pracownikom podstawowych przywilejów. Kontrola międzynarodowej komisji wykazała nagminne łamanie prawa, m.in. nieprzyznawanie urlopów, nadgodzin, dysproporcje pomiędzy pracownikami rdzennymi a napływowymi.

Przy debacie nad zmianami László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego mówił:

„Tymczasowe delegowanie pracowników powinno być rozwiązaniem przynoszącym obopólne korzyści dla unijnych rynków pracy i przedsiębiorstw. Nie powinno być jednak stosowane w celu obchodzenia minimalnym norm socjalnych”.

Co ma wprowadzić dyrektywa?

  • Położenie nacisku na informowanie pracowników i przedsiębiorstw o ich prawach i obowiązkach;
  • Ściślejsze i jawne zasady współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kwestię delegowania;
  • Udostępnienie narzędzi do stworzenia warunków poprawy wdrażania i monitorowania pojęcia delegowani. Ściślejsza kontrola zatrudnienia przez stosowne organy krajowe.
  • Narzędzia, do lepszego egzekwowania praw pracowników