Marzec 5, 2008

Zasłużeni twórcy Unii Europejskiej

Flagi państw Unii EuropejskiejPrezentujemy listę polityków, którzy bardzo mocno przyczynili się budowy Zjednoczonej Europy, w następstwie czego dziś mamy 27 krajów należących do UE, a niegdyś podzielonych żelazną kurtyną.

Droga do obecnej Zjednoczonej Europy wiodła przez kilkadziesiąt lat jednoczenia po II Wojnie Światowej.

Tylko dzięki wysiłkom wielu politykom udało się zbudować coś, czego Europa nigdy nie zaznała w swojej wielowiekowej historii…

Lista zasłużonych polityków Europy XX wieku:

Konrad Adenauer (Niemcy)
Winston Churchill (Wielka Brytania)
Etienne Davignon (Belgia)
Jacques Lucien Delors (Francja)
Alcide de Gasperi (Włochy)
Charles de Gaulle (Francja)
Helmut Kohl (Niemcy)
Francois Mitterrand (Francja)
Jean Monnet (Francja)
Robert Schuman (Niemcy)
Paul Henri Spaak (Belgia)
Margaret Thatcher (Wielka Brytania)

Mamy nadzieję, że w przyszłości do tych zasłużonych dla Europy postaci dołączą zarówno środkowoeuropejscy politycy jak i polscy.