Luty 22, 2013

Ustalono nowy unijny budżet

Po długich negocjacjach ustalono ostateczny kształt budżetu na lata 2014-2020. Łącznie Unia będzie miała do dyspozycji 960 mld euro.

Trwające ponad 24-godziny negocjacje przypominały trochę pełne podekscytowania oczekiwanie na nową premierę znanego filmu, czy książki. Przez cały czas trwania negocjacji politycy dzieli się informacjami na bieżąco poprzez serwis społecznościowy Twitter. Wśród nich był między innymi rzecznik rządu Pawał Graś, który koniec negocjacji ogłosił triumfalnym „załatwione!!!”.

Ostateczne ustalenia zostały przyjęte z umiarkowanym optymizmem w Polsce, która stała się największym beneficjentem Unii, znacznie gorzej w innych krajach m.in. Włoszech, czy Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy od powstania Unii wieloletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej jest niższa od poprzedniej. Na lata 2014-2020 wynosi ona 960mld euro. Oznacza to obniżenie o około 40 mld w stosunku do lat 2007-2013.

Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na rolnictwo – 373,2 mld euro. W dalszej kolejności będą Polityka Spójności (325,1 mld), zwiększenie konkurencyjności (125,6 mld euro) i administracja(61,6 mld euro). Otrzymamy z Unii 105,8 mld euro, czyli blisko 4 mld euro więcej, niż poprzednio. Czołową trójkę zamyka Francja i Niemcy.