Czerwiec 25, 2012

Upadek Euro możliwym scenariuszem?

W niemieckiej prasie odżył temat końca waluty Euro, który pojawił się przy okazji wyborów parlamentarnych w Grecji. Choć wygrała je prawicowa Nowa Demokracja z Antonisem Samarasem na czele dziennik Sueddeutsche Zeitung  pisze, że rozpad strefy Euro jest „ opcją, z którą należy się liczyć”.

Kwestia upadku wspólnej waluty nieprzerwanie przewijała się w mediach praktycznie od początku krachu w Grecji i Irlandii. Prawdziwie realna stała się jednak dopiero przy okazji wyborów parlamentarnych w Grecji. Rywalizujące ze sobą czołowe partie – ND i SYRIZA – miały bowiem zupełnie odmienne podejście do polityki wewnętrznej i zagranicznej. Prawica dążyła do kontynuowania procesu cięć budżetowych i współpracy z Unią, podczas gdy skrajna lewica na której czele stoi Aleksis Tsipras jawnie sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu. Lider Koalicji Radykalnej Lewicy otwarcie krytykował Unię, zapowiadając zaprzestanie cięć gospodarczych i wycofanie się ze strefy Euro.

Perspektywa ta przeraziła Brukselę jednak ostatecznie nie doszła do skutku. Pomimo tego dziennik „SZ” zauważa, że upadek Euro w cale się nie oddalił. Szansę na utrzymanie wspólnej waluty widzi w polityce wspólnej odpowiedzialności, której inicjatorem musza być Niemcy. Dotychczasowa polityka Berlina nie jest bowiem skuteczna – wymuszanie cięć gospodarczych w zamian za dofinansowania prowadzi do znaczącego pogorszenia się poziomu życia mieszkańców. Zamiast tego ekonomiści proponują częściowo ponosić wspólnie ryzyko dotyczące systemów bankowych oraz obligacji, tak by Hiszpania nie musiała ograniczać potencjału gospodarki kosztem uratowania budżetu.

Tym bardziej, że alternatywa wydaje się gorsza niż obopólna pomoc – według raportu opracowanego na zlecenie niemieckiego rządu, w przypadku rozpadu strefy Euro i powrotu do poprzednich walut (m.in. marka w Niemczech, drachma w Grecji) może skutkować recesją, spadkiem wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim masowym bankructwem firm, a co za tym idzie masowym bezrobociem.