Wrzesień 16, 2011

Unijni ministrowie finansów spotkali się we Wrocławiu

Ministrowie finansów z krajów Unii Europejskiej spotkali się na szczycie we Wrocławiu. Wśród wielu omawianych tematów, głównym jest pomoc finansowa dla Grecji. Jak dziś poinformował Jean-Claude Juncker, premier Luksemburga i szef Eurogrupy decyzję o wypłacie Atenom kolejnej transzy zostanie odłożona do października. Taki obrót sprawy był spodziewany, gdyż wiele państw zjednoczonej Europy naciskało na PE, by skontrolować stan realizacji obiecanych reform. Do czasu zakończenia kontroli i uzyskania pozytywnej opinii, Unia nie wypłaci 8 mld obiecanej pomocy.

Na spotkaniu pojawił się sekretarz skarbu USA Timothy Geithner, który przekonywał jak ważna jest obecnie współpraca krajów europejskich, ale też wzajemne zaufanie na linii UE-USA. Przekonywał, on, że czas zakończyć dywagacje na temat demontażu strefy euro. Doszło również do prywatnego spotkania Geithnera i Jacka Rostowskiego, po nim polski minister finansów mówił:

Odbyło się spotkanie, tematy były ewidentne: kryzys w strefie euro, współpraca międzynarodowa w celu ustabilizowania sytuacji. Nasza rozmowa z sekretarzem Geithnerem skupiła się na rozwiązaniu problemów strefy euro i całej Unii. Przekaz sekretarza skarbu był taki: więcej współpracy i więcej zaufania. I to robimy. To robi cała Europa.