Grudzień 10, 2008

Unia inwestuje w młodych

Unijne fundusze trafią do młodych Polaków. Unia stawia na młodych i widać to już od lat szczególnie wtedy gdy policzymy ile tak naprawdę jest przekazywanych. Za unijne fundusze mogą się rozwijać. dokształcać, wyjeżdżać za granicę i korzystać ze stypendiów. Jedne z atrakcyjniejszych przewidziane są dla tych studentów, którzy kształcą się na tzw. kierunkach zamawianych – czyli kierunkach technicznych. O tym kto dostanie dotacje decydują wyniki maturalne i w nauce. Program rozpoczął się październiku, stypendia dostaje już 1,5 tyś studentów.

Najpopularniejszym programem jest Erasmus. To program współpracy międzyuczelnianej w różnych krajach Europy. W ramach tego programu studenci wyjeżdżają na kilkumisięczne stypendia zagraniczne. W latach 1998-2007 wyjechało ponad 35 tyś polskich studentów. Do Polski w tym czasie przyjechało ponad 13 tyś obcokrajowców.