Marzec 17, 2011

Unia Europejska uruchamia program „Mobilna Młodzież”

Inklinacje Parlamentu Europejskiego do wspierania młodzieży znane są od lat, jednak z dawnych ogólnych planów wyłaniają się konkretne rozwiązania. Wśród wielu inicjatyw dużą popularnością cieszy się program Erasmus, oraz trwający obecnie Rok Wolontariatu. UE uruchomiło nawet program 7 inicjatyw, z których bardzo ciekawie zapowiada się „Mobilna młodzież” (ang. „Youth on the move”).
„Mobilna młodzież” jest nazwą zbiorczą dla programu składającego się z 28 propozycji, mających w przyszłości (do 2020 roku) umożliwić każdemu młodemu Europejczykowi odbycie części nauki za granicą. Wśród pomysłów jest między innymi czteromiesięczny, gwarantowany staż po ukończeniu nauki, stały program wymiany studentów.
Unia Europejska ma nadzieje, że będzie to jeden z największych realizowanych programów. Ma on w sumie kilka funkcji. Parlament ma nadzieję, że dzięki niemu młodzi ludzie zżyją się ze swoimi rówieśnikami zza granicy, oraz rozwiną swój światopogląd uznając Unię Europejską jako wielką wspólnotę różnorodnych, współpracujących społeczeństw. Drugim celem jest nabycie doświadczenie i wyrównania szans ludzi wchodzących na rynek pracy.