UE News

Nasza żywność na nas wpływa – ale czy wiemy, co jemy?

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

07/02/2008 – Rolnictwo, rybactwo i żywność – oznakowanie żywności Nowy wniosek Komisji sprawi, że informacje umieszczane na etykietach produktów żywnościowych będą bardziej zrozumiałe i przydatne. …

Wybieramy najładniejsze Euro

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

08/02/2008 – Gospodarka, finanse i podatki – euro …

Akcja ograniczania biurokracji przynosi sukcesy

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

30/01/2008 – Biznes – konkurencyjność Jak wynika ze sprawozdania z postępów, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa zaczynają odczuwać skutki podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz ograniczenia zbędnych formalności. …

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2008

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

28/01/2008 – Energia i zasoby naturalne – Energia Przyszłość energetyczna Unii Europejskiej tematem drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii …

Bezpieczne zabawki − nowe, jeszcze surowsze przepisy

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

25/01/2008 – Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia – Konsumenci – Ochrona i prawa konsumentów Nowe unijne przepisy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, większą odpowiedzialność producentów i importerów oraz bardziej surowy nadzór na rynkach krajowych. …

Dobro konsumentów pod lupą

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

31/01/2008 – Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia – Konsumenci – Ochrona i prawa konsumentów Komisja powołuje kolejnego strażnika rynku wewnętrznego. …