UE News

Startuje Clean Sky

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

Wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky” („czyste niebo”) jednoczy partnerów publicznych i prywatnych w celu opracowania środków transportu lotniczego, które będzie cechować mniejsza szkodliwość dla środowiska oraz większa innowacyjność i konkurencyjność. Już teraz najnowocześniejsze samoloty spalają o 30% mniej paliwa, dzięki czemu bilety są tańsze, a środowisko czystsze. To kolejny pro ekologiczny projekt UE.

Zarządzanie granicami w dobie globalizacji

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

13/02/2008 – Sprawiedliwość i prawa obywateli – granice i kontrola graniczna – współpraca służb celnych Nowy pakiet przepisów ma umożliwić Unii lepsze radzenie sobie ze zjawiskami nielegalnej imigracji i handlu ludźmi tak, aby nie ucierpieli przy tym podróżni przestrzegający przepisów. …

Dobro konsumentów pod lupą

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

31/01/2008 – Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia – Konsumenci – Ochrona i prawa konsumentów Komisja powołuje kolejnego strażnika rynku wewnętrznego. …

Akcja ograniczania biurokracji przynosi sukcesy

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

30/01/2008 – Biznes – konkurencyjność Jak wynika ze sprawozdania z postępów, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa zaczynają odczuwać skutki podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz ograniczenia zbędnych formalności. …

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2008

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

28/01/2008 – Energia i zasoby naturalne – Energia Przyszłość energetyczna Unii Europejskiej tematem drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii …

Bezpieczne zabawki − nowe, jeszcze surowsze przepisy

Autor: dnia Luty 18, 2008 w kat. UE News

25/01/2008 – Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia – Konsumenci – Ochrona i prawa konsumentów Nowe unijne przepisy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, większą odpowiedzialność producentów i importerów oraz bardziej surowy nadzór na rynkach krajowych. …