Dotacje unijne

Dotacje i funduszy europejskie na budowę zjednoczonej Europy. Rodzaje dotacje i sposoby ich uzyskiwania.

Unia chce lepszego wydawania funduszy europejskich

Autor: dnia Styczeń 13, 2014 w kat. Dotacje unijne, Prawo UE

Priorytetem Unii w dobie kryzysu gospodarczego jest lepsze zarządzanie pieniędzmi, również tymi przekazywanymi w ramach Funduszy europejskich (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS)). Stąd pod koniec roku 2013 doszło do podpisania kilku norm mających na celu poprawienie procesu konsultacji, dialogu oraz zintensyfikowanie współpracy z partnerami podczas planowania projektów ze środków unijnych. Continue reading →

Pomoc dla najuboższych

Autor: dnia Czerwiec 17, 2013 w kat. Dotacje unijne, Instytucje UE

Pomimo ciągle trwającego kryzysu Parlament Europejski podjął decyzję o niezmniejszaniu wysokości środków przeznaczonych na najbiedniejszych. W latach Unia przeznaczy 3,5 mld euro na zapomogi. Podczas debaty nad wysokością środków przeznaczonych na walkę z biedą i wykluczeniem podano szokujące dane, że aż jedna czwarta społeczeństwa Unii Europejskiej jest zagrożono ubóstwem. Emil Costello dodatkowo przedstawił statystyki iż, Continue reading →

Od 2013 Unia chce aktywizować młodych

Autor: dnia Grudzień 20, 2012 w kat. Dotacje unijne

Pesymistyczne, a wręcz grobowe (np. w Hiszpanii) nastroje wśród młodych ludzi zmusiły Unię do wzmożonych działań. Jedną z głównych inicjatyw planowanych na 2013 rok jest merytoryczna i finansowa pomoc przy zakładaniu własnej działalności. Już w marcu 2013 rozpocznie się ogólnoeuropejska kampania, która pod hasłem „To jest moja przyszłość” będzie ukierunkowana na edukowanie i aktywizację młodych Continue reading →

Nowy program oszczędnościowy dla Grecji

Autor: dnia Luty 9, 2012 w kat. Dotacje unijne

Premier Grecji Lukas Papademos potwierdził, że przywódcy partii tworzących rządzącą koalicję porozumieli się w sprawie przyjęcia nowego planu oszczędnościowego. Przyjęcie programy jest warunkiem uzyskania finansowej zapomogi w wysokości 130 miliardów euro. Informacja ta została przekazana szefowi Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który dziś wieczorem spotka się z przedstawicielami UE ws. Grecji. Przy negocjowaniu nowego planu Continue reading →

UE stworzyła centrum informacji o nowotworach

Autor: dnia Sierpień 22, 2011 w kat. Dotacje unijne, UE News

Unia Europejska to nie tylko kryzysy i wielkie inwestycje, to również, bliskie ludziom inicjatywy, jak powstanie strony www.ecancerhub.eu Dzięki niej ma powstać kompletna platforma multimedialna dla pacjentów, ich rodzin oraz specjalistów ze służby zdrowia i naukowców. Tak kompleksowe podejście do tematu ma pomóc nie tylko zwiększyć liczbę informacji o nowotwoarach, ale także skupić w jednym Continue reading →

Szansa na unijną pomoc dla powodzian

Autor: dnia Lipiec 31, 2010 w kat. Dotacje unijne

Straty po powodzi, wedle szacunku rządu, wynoszą blisko 2,9 mld euro. Polska wysłała do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie pomocy finansowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź. Szansę na otrzymanie dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, są duże, ale jednorazowe. Pieniądze te nie będą jednak przeznaczone dla ludności cywilnej, ale skierowane do sektora użytku publicznego. Continue reading →

Dotacje Unijne na lata 2007-2013

Autor: dnia Kwiecień 8, 2008 w kat. Dotacje unijne

Ruszyły dotacje unijne na lata 2007-2012 odblokowane w końcu z urzędniczego „zacisku”. 2007 – 2013. W okresie tym dostępne będą między innymi takie programy operacyjne, jak: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)