Listopad 18, 2010

UE zmienia się dla osób niepełnosprawnych

Rada Europy jednoznacznie przyznała, że sytuacja niepełnosprawnych w całej Unii Europejskiej nie jest tak dobra, jakby sobie tego życzyły obie strony. Właśnie dlatego postanowiony wydać nowe dyrektywy, które mają uzupełnić i usprawnić politykę poszczególnych państw członkowskich. Głównym celem strategii jest wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych oraz usunięcie barier utrudniających życie codzienne, tak by przysługujące im prawa, były przestrzegane i możliwe do egzekwowania.

Założenia:

  • Dostępność – zbudowanie uogólnionego systemu, który dzięki reformie zamówień publicznych i przepisów może zagwarantować osobom niepełnosprawnym dostęp do usług i towarów. Ważnym będzie również rozwój i modernizacja rynku sprzętu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
  • Równość – Unia chce tak zmieniać przepisy, by niepełnosprawni mogli korzystać na równi z innymi, ze swoich prawach. Będzie to obejmowało m.in. modernizację systemu głosowania, formatu stron internetowych, oraz sztuki (m.in. książek).
  • Finanse – Obejmować będzie zarówno finansowanie przez Unię programów wspomagających osoby niepełnosprawne, oraz głębokie przeobrażenia na rynku pracy, obejmujące m.in. większy dostęp do rynku pracy, oraz lepsze zasady finansowania opiekunów osób niepełnosprawnych)
  • Współpraca – Dzięki współpracy z Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności państwa członkowskie będą mogły lepiej wspierać niepełnosprawnych.
  • Praca u podstaw – Promowanie miast i instytucji wspierających ideę dostępności, stworzenie spójnego forum służącego pogłębianiu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności, oraz ułatwiającego gromadzenie wiedzy na temat problemów, z którymi borykają się niepełnosprawni.
  • Nadzór – Nad realizacją planu pieczołowity nadzór sprawować a Komisja Europejska