Lipiec 31, 2010

Szansa na unijną pomoc dla powodzian

Straty po powodzi, wedle szacunku rządu, wynoszą blisko 2,9 mld euro. Polska wysłała do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie pomocy finansowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź. Szansę na otrzymanie dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, są duże, ale jednorazowe.
Pieniądze te nie będą jednak przeznaczone dla ludności cywilnej, ale skierowane do sektora użytku publicznego. Odbudowane będą przede wszystkim drogi, kanalizacje, mosty i cała infrastruktura komunalna. Pieniądze prawdopodobnie wystarczą na pokrycie kosztów ochrony, oczyszczenie oraz odrestaurowania niektórych obiektów kultury i dóbr wspólnych.
Pieniądze nie zostaną przekazane osobom   prywatnym, oraz szkodą które podlegają ubezpieczeniu. O ewentualnym przyznaniu pomocy Komisja Europejska powinna zdecydować w najbliższym czasie.