Luty 18, 2008

Startuje Clean Sky

Wspólna inicjatywa technologiczna „Clean Sky” („czyste niebo”) jednoczy partnerów publicznych i prywatnych w celu opracowania środków transportu lotniczego, które będzie cechować mniejsza szkodliwość dla środowiska oraz większa innowacyjność i konkurencyjność. Już teraz najnowocześniejsze samoloty spalają o 30% mniej paliwa, dzięki czemu bilety są tańsze, a środowisko czystsze. To kolejny pro ekologiczny projekt UE.