Październik 4, 2011

SIMFO w Krakowie

W ramach polskiej prezydencji Kraków był gospodarzem Forum Rynku Wewnętrznego (z ang. SIMFO- Single Market Forum). W dniach 3-4 października, pod okiem PE i KE odbędzie się panel dyskusyjne, który ma zgromadzić przedsiębiorstwa, instytucje socjalne, organizacje oraz przedstawicieli różnych szczebli władzy.

W programie SIMFO znalazły się między innymi:

  • Prezentacja i dyskusja nad głównymi problemami, które dotykają przedsiębiorstwa w Europejskiej wspólnocie.
  • Warsztaty dla przedsiębiorców, dotyczących firmy w Europie, ale też zarządzania nią.
  • Targ Jednolitego Rynku

Udział w forum był bezpłatny, ma on bowiem promować przedsiębiorczość wśród obywateli, oraz pełniejsze wykorzystywanie zasobów europejskich.