Sierpień 18, 2010

Przygotowania Polski do objęcia prezydentury UE

Za rok (tj. 1 lipca 2011) obejmiemy prezydenturę w Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami Rady UE, nasza Rada Ministrów musi przedstawić priorytety polityki na zbliżające się półrocze naszego urzędowania. Rząd opublikował wstępne zagadnienia, które jeszcze mogą ulec zmianie.

Finanse

Początek polskiego przywództwa, oznacza również początek analizy i przygotowywania planu finansowania Unii w latach 2014-2020. Negocjowanie i sprawowanie pieczy nad pierwszą fazą przyjmowania propozycji Komisji Europejskiej, będzie miało ogromne znaczenie dla naszej polityki zagranicznej. Polska będzie też odpowiedzialna za reagowanie na ewentualne nawroty kryzysu.

Polityka zagraniczna

Jak zawsze w przypadku Polski, będzie ona pro-wschodnia. Ta polityka zwykle dawała nam zwykle wsparcie całej UE, i tym razem nie będzie inaczej. Wspólnie z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Polska będzie dążyła do zaciśnięcia się Partnerstwa Wschodniego, liberalizacji wizowej i handlowej. Niemal na pewno, kluczowe będą rozmowy z Białorusią i Rosją, jeżeli Polsce uda się wypracować drogę do porozumienia i dialogu, będzie to duży sukces.

Polityka wewnętrzna

Tu chodzi głównie o powrót szybkiego wzrostu gospodarczego, oraz nadążenie za Chinami i Japonią. Priorytetem będzie m.in. rozpoczęcie liberalizacji usług na rynku wewnętrznym, regulacji dotyczących sektora finansowego, znoszenie barier w handlu i na rynku pracy, ograniczenie biurokracji przy przyznawaniu dotacji. Kolejną kwestią jest równie zaciśnięcie, oraz wypracowanie wspólnych priorytetów z Węgrami (prezydentura przed Polską), oraz Danią i Cyprem(bezpośrednio po), tak by polityka wewnętrzna i zewnętrzna zachowała swoistą ciągłość. Ważnym będzie też rozpoczęcie wspólnego programu obrony UE.

Potencjał intelektualny

To, że UE marnuje potencjał intelektualny jest oczywistym, zintegrowany system szkolnictwa, oraz wykorzystanie możliwości poszczególnych państw. Będzie to ogromnie ważne dla zapewnienia dalszej współpracy społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej. Kolejnym problemem z jakim będzie musiała walczyć Polska, to ciągle rosnące bezrobocie wśród młodych, dobrze wykształconych, oraz kwestie progów emerytalnych