Kwiecień 7, 2008

Przewodnictwo UE Słowenii – nie mają się czego wstydzić

Przewodnictwo Słowenii w Unii EuropejskiejMija czwarty miesiąc od kiedy pierwszy z nowych krajów członkowskich- Słowenia objął przewodnictwo w UE.

Słowenia jest jednym z najmniejszych krajów Unii. Pojawiły się obawy czy taki mały kraj i jednocześnie nowy członek Unii poradzi sobie z wyzwaniami przed jakimi stoi Unia Europejska. Słowenia ma zamiar korzystać z pomocy Francji, która obejmie przewodnictwo w drugiej połowie roku.

„Francja to kraj założycielski, który zna obowiązujące w Unii mechanizmy, wyzwania i perspektywy”- powiedział minister spraw zagranicznych Słowenii Dimitrij Rupel.

Podstawowy problem jaki stoi przed prezydencją słoweńską to status prowincji Serbii- Kosowa, która ogłosiła niepodległość i przez kilkanaście krajów UE jest uważana za niepodległy kraj – w tym przez Polskę. Zadaniem Słowenii będzie tu z jednej strony pokojowe rozwiązanie sporu między Kosowem a Serbią, a z drugiej utrzymanie jednolitego stanowiska w tej kwestii wszystkich członków Unii. Kosow będzie największym wyzwaniem dla naszego przewodnictwa” – powiedział Rupel. „Unia Europejska musi razem z Kosowem zastanowić się, co można rozsądnie zrobić dalej, bez ulegania szantażom. Pewnych procesów nie da się zatrzymać”

Sama Słowenia wskazała priorytety dla swojej prezydencji.

1. Wsparcie procesu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, tak aby sam traktat zaczął obowiązywać w 2009 roku.

2. Realizacja Strategii Lizbońskiej. Jej celem jest rozwój gospodarek członków Unii zwłaszcza w dziedzinie technologii.

3. Do priorytetów należy też przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz wypracowanie unijnej polityki energetycznej. Lublana chce też promować integrację z krajami zachodnich Bałkan (Chorwacja, Czarnogóra) oraz międzykulturowy dialog na świecie.

Jak na razie Słowenia radzi sobie bardzo dobrze w przewodnictwem UE.

Napawa to optymizmem innych członków Uni Europejskiej w tym Polskę, która przejmuje stery w UE w roku 2011.