Czerwiec 1, 2009

Polskie antidotum na azbest i eternit?

Całkowity zakaz stosowania i wprowadzania do
obrotu produktów zawierających azbest (zgodnie z dyrektywą Komisji Europesjkiej1999/77/WE) wszedł w życie
dopiero 1 stycznia 2005 r. Zakazy wydobywaniu azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów
zawierających azbest (zgodnie z dyrektywą 2003/18/WE w sprawie ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy) weszły w życie w kwietniu
2006 r. Obecnie problemy związane z azbestem w Europie dotyczą azbestu
wykorzystywanego w przeszłości i pozostającego do dziś w budynkach, zakładach lub urządzeniach.

Jaki usługi jest w stanie wykonać polska firma ATON-HT:

  • Utylizacja Azbestu
  • Utylizacja Eternitu
  • Utylizacja odpadów mięsnych
  • Utylizacja odpadów ściekowych
  • Utylizacja tlenku glinki

A użycie jest ogromnym problemem nie tylko dla zdrowia, ale także dla środowiska naturalnego.
Założona kilka lat temu spółka ATON High Technology z Wrocławia opracowała i opatentowała metodę unieszkodliwiania odpadów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych takich jak odpady zwierzęce czy gazy. Technologia wykorzystuje mikrofale, które rozbijają związki na nieszkodliwy materiał, który może zostać wykorzystany np. jako nawóz lub kruszywo drogowe.

Jakie usługi wykonuje polska firma ATON-HT:

Czy polska firma ATON-HT S.A. uzyska monopol na utylizację azbestu w Unii Europejskiej? Tego nie wiemy, wiemy na pewno, że firma co roku otrzymuje dotacje unijne na nowe projekty dzięki czemu zdobywa kolejne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych urządzeń. Firma powiększa także swój portfel zamówień na urządzenia do utylizacji odpadów niebezpiecznych z wielu krajów Unii Europejskiej.