Luty 18, 2008

Polityka regionalna- dobrze zainwestowane pieniądze

Przeznaczenie 41 mld euro na rozwój gospodarczy regionów w Unii Europejskiej umożliwiło realne postępy w tej dziedzinie, a kwota, jaką zainwestowano w projekty rozwoju na 2007 rok, okazała się rekordowa. Z pewnością umożliwi to dalsze trwały wzrost PKB w całej UE oraz dalsze doganianie USA według założeń Traktatu Lizbońskiego.