Kwiecień 23, 2009

Partnerstwo Wschodnie

Nowa inicjatywa Unii Europejskiej, mająca rozpocząć się 7 maja 2009 roku. Głównym twórcom projektu jest Polska, wspierana przez Szwecję. W ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa planowane jest zacieśnianie więzi z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią, a częściowo także z Białorusią.

Program zakłada m.in. usprawnienie handlu, ułatwienia wizowe, zwiększenie dotacji do 600 mln. Inicjatywa spotkała się z poparciem przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz przywódców pozostałych państw Unii jeszcze w 2008 roku. 13 grudnia KE przyjęła projekt, oraz zaproponowała podpisanie układów o stowarzyszeniu.

Warunkiem wstąpienia do projektu Białorusi jest zaniechanie łamania praw obywatelskich, ponowne wybory i wpuszczenie międzynarodowych ekspertów.