Marzec 30, 2012

Ogromne cięcia budżetowe w Hiszpanii

Hiszpania 30 marca ogłosiła nowy budżet. Zgodnie z wymaganiami Unii, oraz odpowiadając na pogłębiające się zadłużenie cięcia budżetowe wzrosną do niebagatelnej kwoty 27 miliardów euro. Są to najwyższe ograniczenia w budżecie w historii kraju. Podstawą nowych oszczędności będzie zamrożenie płac w publicznym sektorze, oraz redukcja finansowania o 16,9%. W samym 2012 roku ma to pomóc zaoszczędzić 12,5 miliarda euro.

W oficjalnym oświadczeniu premier Soraya Saenz de Santamaria mówił:

„Naszym priorytetem jest oczyszczenie finansów publicznych. Jest to moment, który wymaga poważnych wysiłków w celu zmniejszenia wydatków, ale także reform strukturalnych, mogących stymulować rozwój gospodarki oraz tworzenia miejsc pracy”.

Mimo tak wysokich cięć ekonomiści wątpią, czy wystarczy to do ustabilizowania sytuacji w Hiszpanii.
Tymczasem bezpośrednio przed ogłoszeniem nowego budżetu zakończył się 24-godzinny strajk generalny przeciwko cięciom budżetowym, oraz niekorzystnym dla pracowników i związków zawodowych zmianom w prawie. Wzięło w nim udział pół miliona osób (w samej Barcelonie ok. 275 tys.). W całym kraju doszło do starć z policją. Związku zawodowym udało się niemal całkowicie sparaliżować niektóre sektory gospodarki.