Grudzień 20, 2012

Od 2013 Unia chce aktywizować młodych

Pesymistyczne, a wręcz grobowe (np. w Hiszpanii) nastroje wśród młodych ludzi zmusiły Unię do wzmożonych działań. Jedną z głównych inicjatyw planowanych na 2013 rok jest merytoryczna i finansowa pomoc przy zakładaniu własnej działalności.

Już w marcu 2013 rozpocznie się ogólnoeuropejska kampania, która pod hasłem „To jest moja przyszłość” będzie ukierunkowana na edukowanie i aktywizację młodych ludzi. Podstawowym celem będzie przełamanie stereotypów i wprowadzenie młodych w świat formalności. Ma to pomóc wykorzystać potencjał tzw. ukrytych przedsiębiorców. Bowiem według badań jedynie ok. 6% osób, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, rzeczywiście ją zaczyna. Pierwsze kraje, w których uruchomiony zostanie program to  Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Włochy i Hiszpania.

Program nauczy młodych pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mają być one lepiej rozdysponowane niż dotychczas. W planach jest bezpośrednia pomoc przy uruchomieniu 500 tys. nowych firm w ciągu trzech lat, które stworzą 2 miliony nowych miejsc pracy. Jak widać program jest ambitny i zakłada realne wsparcie przy projektach.

Warto dodać, że uruchomiono już specjalny portal – thisismyfuture.eu, który ma stać się kuźnią pomysłów i inspiracji, a także szansą zdalnego uzyskania pomocy, wsparcia przy realizacji programów bądź uzyskania odpowiednich narzędzi. Za przygotowanie i przeprowadzenia akcji odpowiada Europejskie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (EACA). Dysponuje on budżetem 2,2 milionów euro.