Luty 26, 2008

Oczyszczalnie ścieków – ekologiczna ekonomia

Komisja Europejska mocno wspiera działania proekologiczne od wielu lat- czyste technologie to priorytet Unii.

Niesie to jednak za sobą ogromne koszty. Nakłady na Ekologię to obok funduszy wspierających rozwój infrastruktury mają największy zasięg i rozmiar we wspólnej polityce unijnej.

Co z tego ma zwykły obywatel Unii? Czy może on otrzymać wsparcie na np. małą oczyszczalnię ścieków?

Niestety nie ma przygotowanych funduszy na tego typu cele. Inwestor zdany jest więc na siebie. Może on jednak starać się o preferencyjne fundusze w bankach wspierających ekologię i ochronę środowiska. Polskim odpowiednikiem takiego banku jest np. Bank Ochrony Środowiska.

Od miesiąca działa serwis internetowy bliżej omawiający problem ekologii oraz m.in dotacji na oczyszczalnie ścieków: Ekologiczne.info.pl

Zatem przy budowie oczyszczalni ścieków inwestor musi radzić sobie sam. Jego działania są jednak wspierane „duchowo” przez UE. Z pewnością korzyści inwestora płyną ze strony czystej ekonomii opartej na nowoczesnej ekologii.

Przypuśćmy, że inwestor ma do wyboru budowę szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Poniżej koszty budowy i eksploatacji:

Szambo Oczyszczalnia ścieków
Budowa 3000 zł 4500 zł
Eksploatacja po roku 3500 zł 300 zł
Koszty po 10 latach 38000 zł 7500 zł

*Przy założenie, że koszty eksploatacji będą stałe

Z powyższej tabelki wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekonomiczne i jak mówią użytkownicy wygodne i ekologiczne- co ma również co raz większe znaczenie w społeczeństwie.