Marzec 2, 2012

Nowy pakt fiskalny podpisany

Na szczycie unijnym 30 stycznia przyjęto międzyrządowy traktat, po miesięcy rozmów 25 państw członkowskich Unii podpisało nowy pakt fiskalny. Wstrzymały się Czechy i Wielka Brytania. Umowa reguluje wydatki budżetowe krajów unijnych, wprowadzając tak zwaną „złotą regułę”, która ma zapobiec nadmiernemu zadłużeniu państw strefy euro. Jeżeli 12 z 17 państw eurolandu zdecyduje się ratyfikować traktat, wejdzie on w życie 1 stycznia 2013 roku.

Przedstawicielem Polski był Donald Tusk, który złożył podpis pomimo obiekcji dotyczących procesu podejmowania decyzji. Wyłączają one możliwość ingerencji krajów spoza strefy euro. Istnieje jedynie zapis umożliwiający uczestnictwo (raz w roku, tylko dla krajów ratyfikujących traktat) w szczytach podejmujących kwestię wyglądu samej strefy euro, ale też konkurencyjności, czy procesu wdrażania traktatu.

Ze względu na brak możliwości ingerencji w proces decyzyjne WB i Czechy odmówił podpisania traktatu. Prawdopodobnie nie będzie miało to wpływu na ostateczną jego ratyfikację.