Lipiec 24, 2012

Nowe postanowienia wobec Syrii

Trwające od 15 marca 2011 roku antyrządowe powstanie w Syrii pociągnęły za sobą kolejne ofiary, według nieoficjalnych źródeł jest ich ponad 19 tysięcy. Pomimo formalnego podpisania zawieszenia broni 12 kwietnia 2012, obie strony konfliktu nie respektowały go. By zakończyć wojnę domową wspólnymi siłami ONZ i Unia zaproponowały 6-punktowy plan pokojowy opracowany przez Kofiego Annana. Jednak reżim nie wprowadził w życie żadnego z nich dopuszczając się coraz większych masakr (m.in. Huli 25 maja – 108 zabitych; Hama 12 lipca – 150 zabitych).

Choć ONZ, UE wraz z rebeliantami szuka drogi wyjścia z wojny domowej na razie nie wiele może zrobić. Pierwszą reakcją ONZ były próby potępienia reżimu, które spotkały się z wetem ze strony Rosji i Chin. Brak reakcji ze strony ONZ i fiasko rokowań pokojowych zmusiło Parlament Europejski do działania we własnym zakresie.

Działania miały na celu szczególnie pomoc humanitarną. Utworzono również specjalną listę osób i firm, które mają zakaz działalności, a nawet wjazdu na teren UE. Przedłużająca się wojna zachęciła UE do dalszych działań – po niedzielnych obrad ustalono zwiększenie sumy przekazanej na pomoc ofiarą wojny do 63 mln euro wypłaconych z budżetu UE, oraz dodatkowych 27,5 od państw członkowskich.

Dodatkowo zaostrzono kontrole wszystkich statków wiozących produkty do Syrii, by wyłapać przypadki przemytu broni. Embargo na broń dotyczyć będzie wszystkich krajów UE.