Grudzień 2, 2011

Merkel zaprasza Polskę do strefy Euro

Kryzys finansowy strefy euro mocno uderzył w całą Unię. Europa szuka więc wspólnej drogi do wyjścia z kryzysu. Dziś Angela Merkel przed Budestagiem przedstawiała oficjalne stanowisko Niemiec i propozycje na temat walki z kryzysem. Głównym założeniem zmian wprowadzanych w traktacie UE będzie zacieśnienie unii fiskalnej dla strefy euro, następnie wypracowanie wspólnych mechanizmów karania krajów, które nie dostosowują się lub łamią prawa polityki fiskalnej.

Ważnym i spornym punktem była idea eurooblikacji, na które Merkel nie chce się zgodzić. Jak zauważają eksperci takie rozwiązanie obciążyłoby Niemcy obowiązkiem finansowania Unii, chociaż Te nie miały by żadnego wpływu na państwa, które finansują. Euroobligacje mogłyby wejść w życie, gdyby Unia wypracowała wspólne stanowisko, co do kontroli fiskalnej, to w przyszłości euroobligacje mogłyby stać się dobrym rozwiązaniem.

Przy okazji mówienia o systemie zmuszającym kraje unijne do przestrzegania ścisłej polityki fiskalnej, Angela Merkel odniosła się również do Polski, zauważając jej wkład w pomoc strefie Euro, oraz jednocześnie zapewniła:

„Polska zawsze jasno przedstawiała swoje cele – chcą być częścią eurogrupy. My też bardzo chcemy, aby Polska była w strefie euro.”