Wrzesień 1, 2010

Koniec operacji „Iracka Wolność”

„Good evening. Tonight, I’d like to talk to you about the end of our combat mission in Iraq, the ongoing security challenges we face, and the need to rebuild our nation here at home.” (Dobry wieczór, dziś chciałbym porozmawiać o zakończeniu misji bojowej w Iraku, wyzwaniach bezpieczeństwa przed którymi stoimy, oraz potrzebie przebudowy narodu, tu, w domu) – Tymi słowami Barack Obama rozpoczął przemówienie informujące o zakończeniu wojny w Iraku.
Zgodnie z obietnicami wyborczymi Obama wycofał z Iraku wszystkie oddziały frontowe, pozostawiając ok. 50 tys. żołnierzy do realizacji operacji New Dawn (Nowy Świt), którego założeniem ma być głównie szkolenie i doradzanie wojskom irackim. Jednocześnie Prezydent Stanów Zjednoczonych, potwierdził, że do końca 2011 roku wycofane zostaną wszystkie wojska. Podsumowując temat Obama powiedział – Amerykańska misja bojowa w Iraku się zakończyła. Operacja Iracka Wolność jest zakończona i teraz naród iracki przejmuje główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swego kraju.
Eksperci co do samej sytuacji nie są tak optymistycznie nastawieni jak prezydent Obama, nazywając sytuację w Iraku „wysoce niestabilną”. Wątpliwości nie ma David Gergen były doradca amerykańskich prezydentów (m.in. Nixona, Clintona, Reagana) – wystąpienie było przede wszystkim skierowane do politycznego zaplecza prezydenta. Obama kładł nacisk nie na to, że trzeba w Iraku pozostawić silny rząd zdolny do zapewnienia bezpieczeństwa, lecz na to, że wojska będą wycofane. Obecnie obserwatorzy wyrażają obawę, że pozostawieni żołnierze będą musieli się włączać do walk, oraz będą znacznie bardziej narażeni na ataki.
Pełne przemówienie Obamy:
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20015253-503544.html
lub: