Październik 8, 2010

KE zapowiada: „Koniec kryzysu w UE”

Analitycy Komisji Europejskiej zmieniają prognozy dotyczące wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Według nowych przewidywań do końca roku możemy liczyć na wzrost z rzędu 1,8%. To znacznie lepszy wynik niż analiza z początku roku. Nowy raport opracowano na podstawie 7 największych gospodarek UE (Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Wlk. Brytania i Włochy) – odpowiadających 80% PKB).

Głównym autorem tego sukcesu są Niemcy, które prawdopodobnie osiągną wzrost na poziomie 3,4%. Nasi zachodni sąsiedzi zawdzięczają to przede wszystkim ogromnemu planowi oszczędnościowemu, który zamiast pompować pieniądze w gospodarkę, zakładał obcinanie kosztów w sektorze publicznym, dodatkowo dzięki obniżeniu cen, zamożni Niemcy ruszyli na zakupy wydając oszczędzane przez lata pieniądze. Nie bez wpływu pozostają również pomniejsze czynniki jak wiosenne ożywienie rynku budowlanego, czy chętne inwestycje międzynarodowe.

Najsłabiej w zestawieniu wypada Hiszpania, która choć zmaga się ciągle z kryzysem, zdaje się wychodzić na prostą. Jej gospodarka skurczy się o 0,3%, ale plan oszczędnościowy rządu (zwiększenie podatku VAT, cięcia budżetowe), choć zahamował rozwój zminimalizował również spadek.

Polska, jako kraj mniej zależny od usług i inwestycji pochwali się wzrostem PKB na poziomie 3,4%.

Prognozowana zmiana PKB w 2010 r.

  • Francja 1,6 %
  • Hiszpania -0,3 %
  • Holandia 1,9 %
  • Niemcy 3,4 %
  • Polska 3,4 %
  • Wielka Brytania 1,7 %
  • Włochy 1,1 %
  • Strefa euro 1,7 %
  • Unia Europejska 1,8 %