Luty 4, 2013

KE zamroziła dofinansowania na budowę dróg

Komisja Europejska zamroziła dotacje przeznaczone na budowę drób, ze względu na skargi wniesione przez firmy budowlane. W nich zarzucają Polsce przeprowadzenia inwestycji niezgodnie z „duchem” unijnych przepisów. KE zleciła kontrolę, od której zależy przywrócenie środków unijnych.

Celem kontroli jest ocena tego, jak Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje się do przepisów prawa krajowego i wspólnotowego przy udzielaniu zamówień publicznych. Firmy stojące za skargami uważają, że GDDKiA interpretuje przepisy inaczej, niż jest to w krajach zachodnich. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy się liczyć z częściową lub pełną utratą dotacji. Korekta dofinansowania może objąć obecna, ale i przyszłe projekty.

Uspokajające zapewnienia płyną ze strony ministra transportu Sławomira Nowaka, który twierdzi, że o wyniki kontroli nie trzeba mieć obaw. Potwierdza to Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa: „Skarg napłynęło do UE bardzo dużo, szczególnie od firm zagranicznych, które próbowały realizować z różnym skutkiem, na ogół słabym, kontrakty na rynku polskim”.

Tymczasem zarzuty nie odnoszą się tylko do „ducha prawa”, ale też realnej polityki GDDKiA. Niektóre firmy zarzuciły Dyrekcji świadome działanie na szkodę i doprowadzenie ich do upadku. Z wyliczeń Euler Hermes wynika, że 6 na 10 upadłych w poprzednim roku firm należą do branży budowlanej. Głównej przyczyny opłacalności upatruje się w realizacji kontraktów poniżej progu opłacalności.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister transportu Sławomir Nowak pojawili się już na spotkaniu Komisją Europejską i w krótkim komentarzu zapowiedzieli tylko: „Spotykamy się w połowie drogi i myślę, że odmrożenie mogłoby nastąpić na przełomie lutego i marca, ponieważ jest rzeczywiście bardzo dobra wola ze strony KE”