Maj 11, 2012

Gwarancja neutralności sieci w Holandii

Holandia jako pierwszy kraj w Europie wprowadza zmiany w prawie gwarantującą pełną neutralność sieci w kraju. Czy za tym pionierskim rozwiązaniem pójdzie reszta Europy, a szczególnie państwa, gdzie przecież toczyły się ożywione dyskusje o wolności w sieci?

Zagadnienie neutralności sieci do tej pory funkcjonowało jako nieoficjalny zbiór praw, działający bardziej na zasadzie umownym. Nie ma bowiem żadnych oficjalnych przepisów mówiących, że internauci, firmy, usługi, aplikacje, itp. powinni być traktowani równo, oraz ograniczających poziom ingerencji dostawcy internetu w usługi zapewniane internaucie. Coraz częściej jednak obserwujemy działania wymierzone w wybiórcze traktowanie sieci. Wielu operatorów telekomunikacyjnych chciałoby mieć możliwość zarządzania dostarczanymi informacjami, np. priorytetowego traktowania własnych usług, różnych pakietów danych. Budzi to uzasadnione obawy o możliwość wzajemnego blokowania się konkurencji. Temat neutralności sieci szczegółowo podejmuje raport BEREC, który zaznacza, że dziś na masową skalę blokowane są usługi P2P i VoIP.

Sprawie tej przyjrzał się holenderski rząd, który postanowił usankcjonować prawnie pojęcie neutralności sieci. Senat przyjął ustawę, na mocy której niedozwolone będzie blokowanie treści, ograniczanie prędkości usług, oraz inne praktyki ingerujące w zarządzeni ruchem. Dozwolone będą tylko te, sprzyjające użytkownikowi.

Warto zaznaczyć, że Holandia wyszła również naprzeciw potrzebom anonimowości w sieci – dostawca internetu ma zakaz wszelkich praktyk inwigilacyjnych (np. inspekcji pakietów), ograniczeniu uległa również możliwość odcinania użytkowników od internetu. Operator ma prawo podjąć takie działania, tylko gdy użytkownik nie wywiązuje się z warunków umowy, bądź dokonuje oszustw. Szersze zarządzanie siecią będzie możliwe również, przy zagrożeniu stabilności samej sieci.

Tym samym, Holandia jako pierwsza w Europie, a druga na świecie wprowadziła ustawę gwarantującą, wydawałoby się oczywiste prawa użytkownikom sieci.