Luty 4, 2011

Europejski rok wolontariatu

Mało osób wie, ale rok 2011 ogłoszono europejskim rokiem wolontariatu. W Polsce ta forma pomocy społecznej jest umiarkowanie popularna i dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Obecnie tylko ok. 16% Polaków deklaruje altruistyczną pracę na rzecz innych, w UE standardem jest 23%, więc najbliższe miesiące upłyną na mobilizacji ludzi do ochotniczej pracy. W całej Unii promocja aktywizacji będzie obejmowała wszystkie kategorie wiekowe.

Rola Polski

W Polsce za akcję odpowiedzialne będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jako realizatora planu wyznaczyło Departament Pożytku Publicznego (DPP). Ministerstwo chce promować aktywny, ale i świadomy wolontariat. Ma nadzieje, że społeczeństwo zacznie dostrzegać korzyści we wzajemnej pomocy. Dotyczy to szczególnie młodych ludzi, bowiem u podstaw programu leży nadzieja, że młodzież zdecyduje się na nieodpłatne działania w obrębie branży, w której chciałoby pracować.
Promocja będzie tylko jednym z elementów spójnego europejskie planu, który uwzględnia konferencje, itp., mające na celu szerzenie świadomości społecznej o wolontariacie. Wiadomo już, że w związku ze zbliżającą się prezydenturą Polski w UE, będzie ona miała kluczowe znaczenie dla realizacji unijnego planu.