Marzec 23, 2011

Europejska broń w Azji

Firmy ze starego kontynentu coraz częściej i chętniej sprzedają broń azjatyckim tygrysom, które po zapewnieniu sobie stałego rozwoju gospodarczego zbroją się na potęgę. Wśród nich prym wiodą Indie, które importują najwięcej broni na świecie, póki co zaopatrują się w Rosji, ale w niedalekiej przyszłości mają stać się partnerem strefy Wolnego Handlu Unii Europejskiej, a więc prawdopodobnie import będzie większy .

Opracowaniem raportu na temat zbrojenia się krajów zajęło się SIPRI (Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem). Z jawnych wyników sprzedaży za lata 2006-2010 wynika, że najwięcej transakcji przeprowadzono na linii Federacja Rosyjska – Indie. Ten drugi kraj, choć większość swojej broni sprowadził właśnie z Rosji, to kupował również w Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Francji. W raporcie czytamy m.in. „Indie nabyły 9 procent międzynarodowego wolumenu transferu broni, a Rosja dostarczyła 82 procent broni importowanej do tego azjatyckiego kraju”.

Według analityka Siemona Wezeman, zbroją się głównie kraje wokół których panuje napięta atmosfera. Indie w związku z długoletnimi konfliktami z Pakistanem, a ten (4 miejsce na liście) zbroi się ze względu na rosnącą potęgę Indii. Chiny (2 na liście) chcą uniknąć ew. zagrożeń ze strony Indii lub Korei Płn. Na trzecim miejscu podium stanęła Korea Południowa, która obawia się militarnego ataku ze strony Korei Płn.

Dalej na liście znajdują się głównie państwa Bliskiego Wschodu, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Algieria i Izrael, jednak w najbliższym czasie dołączą do nich prawdopodobnie Arabia Saudyjska i Maroko, które będą obawiały się o swoje bezpieczeństwo.