Kwiecień 8, 2008

Dotacje Unijne na lata 2007-2013

dotacje unijneRuszyły dotacje unijne na lata 2007-2012 odblokowane w końcu z urzędniczego „zacisku”.

2007 – 2013. W okresie tym dostępne będą między innymi takie programy operacyjne, jak:

  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)