Kwiecień 9, 2013

Cameron chce zmian w Unii

David Cameron, Premier Wielkiej Brytanii, w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Sueddeutsche Zeitung przyznał, że miejsce Brytyjczyków jest w Unii. Zaznacza jednak, że Unia w obecnym kształcie wymaga znaczących reform.

 
Cameron uważa, że potrzeba zmian jest konsekwencją rozwoju Unii, a sama wspólnota już do nich dojrzała. Zwraca on uwagę, że wspólnota musi odnaleźć się w nowoczesnym świecie. Kluczem do tego jest bardziej elastyczna i konkurencyjna wspólnota. Jak sam twierdzi: „kraje członkowskie nie muszą robić tych samych rzeczy, w ten sam sposób i w tym samym czasie.”

 
Proponowane przez Premiera Wielkiej Brytanii zmiany mają charakter bardzo szeroki, co jak sam zauważa, wymaga reformy unijnych traktatów. Okazją do tego jest ratowanie strefy euro, do której Brytyjczycy od zawsze odnosili się niechętnie. Cameron zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem dla jego kraju byłoby działanie we wspólnocie, ale już zmodernizowanej.

 
Pomimo tego nie ustają spekulacje na temat tego, czy Londyn rozpisze referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Fakt ten wydaje się jednak mało prawdopodobny. Mimo społecznej sceptyczności Brytyjczycy chcą pozostać w Unii, woleliby jednak daleko idących zmian.