Sierpień 11, 2010

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bezrobocie to nie tylko problem Polski, czy Hiszpanii, dziś nie ma wątpliwości że pracy nie ma dla młodych w całej Unii Europejskiej. Już dziś 23 mln osób w strefie 27 państw europejskich żyje bez pracy. Ta liczba może zastraszająco wzrosnąć, w razie przedłużenia wieku emerytalnego, jednak to dopiero początek, czy raczej wierzchołek góry problemów.

Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem jest znaczący, chodzi o 1,466 mln osób. Choć sytuacja wygląda naprawdę źle w niektórych państwa obserwuje się spadek bezrobocia (Austria z 5 do 4,9%; Niemcy z 7,7% do 7%, oraz Malta z 7,2% do 6,5%). Te nieznaczne spadki, to nic w porównaniu ze wzrostem bezrobocia choćby na Litwie i Estonii (odpowiednio 11% na 19% i 13.4% na 20.0%), oraz Hiszpanii, która przekroczyła 20%. W państwach członkowskich, bezrobocie wśród młodych (do 25 lat), to już ponad 20%!.

Nawet wśród ludziom wykształconym coraz trudniej znaleźć pracę, bo cechuje ich brak doświadczenia zawodowego. Socjologowie boją się związanych z tym przeobrażeń społecznych, czyli jak to ma miejsce w Hiszpanii, wykrystalizowaniu się nowej grupy społecznej – Mileuristas, czyli mieszkańców dużych miast, kończących, lub po studiach, żyjących z niskiej, nie przekraczającej 1000 Euro pensji, mieszkających, lub będących zależnych od rodziców, oraz nie szukających stabilizacji, przez wzgląd na brak środków. Przeznaczających swoje pieniądze na kulturę i imprezy.

Podobna sytuacja w krajach ze znacznie mniej bogatym zapleczem kulturalnym, lub mniejszych miastach może prowadzić do wzrostu przestępczości. Sytuacja wielu krajów (mimo wzrostu gospodarczego, także Polski) może skłonić się w stronę Grecji, gdzie 31% osób poniżej 24 roku życia pozostaje bez pracy!