Luty 18, 2008

Bezpieczne zabawki − nowe, jeszcze surowsze przepisy

25/01/2008 – Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia – Konsumenci – Ochrona i prawa konsumentów

 
 Chłopiec podziwiający nowe autko wyścigowe

Nowe unijne przepisy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, większą odpowiedzialność producentów i importerów oraz bardziej surowy nadzór na rynkach krajowych.