Luty 18, 2008

Akcja ograniczania biurokracji przynosi sukcesy

30/01/2008 – Biznes – konkurencyjność

 
 Nieuporządkowany stos dokumentów na biurku

Jak wynika ze sprawozdania z postępów, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa zaczynają odczuwać skutki podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz ograniczenia zbędnych formalności.