Sierpień 19, 2010

Przygotowania do nowego Budżetu UE

Unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski przygotowuje reformę budżetu Unii Europejskiej, konkretna propozycja ma pojawić się już na początku września, a wraz z nią dodatkowe koszty dla obywateli UE?
Obecnie budżet Unii utrzymywany jest ze składek. System ten zapewnia wpływa aż 75% budżetu, rozłożenie, dla największych płatników wygląda następująco – 25,6 %, 16,4 % Francja, 13,7 % Włochy i 12,4 % Wielka Brytania.  W obliczu kryzysu to silne lobby dąży do zmniejszenia ich, oszczędności wśród krajów UE, oraz przerzucenia części opłat na podatników.
Dotyczy to przede wszystkim 2 opłat:

  1. wprowadzenia wspólnego podatku od operacji finansowych bądź od transakcji
  2. wprowadzenia opłat lotniczych lub handlu emisjami CO2

Oczywiście te podatki będą dotyczyły krajów, jednak nie trudno zgadnąć, gdzie tych pieniędzy będzie szukać państwo.  Analizy wpływów z tych  operacji , na polecenie José Manuel Barroso ruszyły już w styczniu. Obecnie trawa dokańczanie analizy, oraz kompletowanie ogólnego planu finansowania budżetu, który zostanie przedstawiony do ogólnej dyskusji.
Już dziś szukanie dodatkowych wpływów spotkało się z krytyką, głównymi argumentami przemawiającymi przeciw niej są:

  1. wyłączność kompetencji stanowienia prawa podatkowego przez państwa członkowskie
  2. dodatkowe obciążenia dla zwykłych obywateli
  3. niewystarczającą integrację gospodarczą a także
  4. nieodpowiedni czas wyjścia z taką inicjatywą.

Ostatnie cięcia budżetowe pomogły zaoszczędzić 3,6mld euro, jednak i tak większość tej sumy przekazano na pomoc Grecji, a Wielka Brytania, Niemcy i Holandia, we wspólnej krytyce mówiły, że te oszczędności to zdecydowanie za mało.

Źródło: www.twojaeuropa.pl