Czerwiec 2013

Pomoc dla najuboższych

Autor: dnia Czerwiec 17, 2013 w kat. Dotacje unijne, Instytucje UE

Pomimo ciągle trwającego kryzysu Parlament Europejski podjął decyzję o niezmniejszaniu wysokości środków przeznaczonych na najbiedniejszych. W latach Unia przeznaczy 3,5 mld euro na zapomogi. Podczas debaty nad wysokością środków przeznaczonych na walkę z biedą i wykluczeniem podano szokujące dane, że aż jedna czwarta społeczeństwa Unii Europejskiej jest zagrożono ubóstwem. Emil Costello dodatkowo przedstawił statystyki iż, Continue reading →