Czerwiec 24, 2010

Polskie wojska opuszczą Afganistan w 2013 roku

Autor: dnia Czerwiec 24, 2010 w kat. Członkowie UE

Przy współpracy z NATO, polska opracowuje nową strategię afgańską, której nadrzędnym celem jest wycofanie wojsk i stworzenie działającej, afgańskiej aparatury urzędniczej w prowincji Ghazni. W 2013 roku miasto Ghaznia, które jest stolicą prowincji, stanie się na rok centrum kultury islamu. W ramach obchodów, będą prowadzone tam różne imprezy. Lokalnym władzom i polskim dowódcą zależy, by Continue reading →