Listopad 2009

Czy Republika Czeska wystąpi z UE??

Autor: dnia Listopad 5, 2009 w kat. Członkowie UE

Nie milkną echa przyjęcia Traktatu Lizbońskiego. Wiele osób mówi, że ma on tylko zbliżyć do siebie państwa UE, inni że zatraci suwerenność narodów, na rzecz ponad 26 narodowościowej Hybrydy. Pierwsze groźby wobec nowe rzeczywistości wysuwają ponownie Czesi. Jednym z celów prezydenta Klausa po podpisaniu traktatu lizbońskiego może być walka o odzyskanie suwerenności państwa czeskiego. A Continue reading →

TRAKTAT LIZBOŃSKI PRZYJĘTY

Autor: dnia Listopad 5, 2009 w kat. Członkowie UE, Polska w UE, UE News

Od 1 grudnia 2009 roku Polska jak i 26 innych państw Europy funkcjonować będzie pod dyktandem Traktatu Lizbońskiego. Bardzo kontrowersyjny dokument, który podzielił polityczną Europę na zwolenników i przeciwników. Vaclav Klaus, który podpisał traktat jako ostatni w oficjalnym oświadczeniu napisał: „Nie mogę zgodzić się z jego treścią, skoro poprzez wejście Traktatu Lizbońskiego w życie, wbrew Continue reading →