Wrzesień 12, 2012

„Zmieńmy traktat UE, stwórzmy europejską federację”

Tymi słowami Szef KE Jose Barroso rozpoczął dyskusję na temat stworzenia europejskiej federacji państw narodowych. Tym samym na nowo rozgrzała sprawa przyszłości oraz kształtu Unii Europejskiej.

Rekomendowanym przez Barroso rozwiązaniem jest pójście w kierunku federacji narodowych państw. Droga ta miałaby być korzystna nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Liczy się również tworzenie wspólnoty europejskiej:

Wierzę, że w tych czasach kryzysu byłoby błędem pozostawić obronę państw nacjonalistom i populistom. Wierzę w Europę, gdzie ludzie są dumni ze swej narodowości, ale też dumni z tego, że są Europejczykami.

Barroso przyznaje, że stworzenie takiej wspólnoty nie będzie łatwe. Wymagało by to przede wszystkim zmiany traktatu, jednak tą należy poprzedzić szeroko zakrojoną debatą. Stworzenie unii federacyjnej będzie możliwe tylko po akceptacji wszystkich państw. Kluczowe będzie przekonanie eurosceptycznych Czechów, Irlandczyków i oczywiście borykających się z kryzysem i narzuconymi przez Unię cięciami budżetowymi Greków, Hiszpanów oraz Włochów.

Szef KE chciałby rozpocząć ją przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku:

Nie musimy zaczynać od zmiany traktatu od razu. Ale musimy zidentyfikować polityki i instrumenty, jakich potrzebujemy. A wtedy musi się odbyć szeroka debata w całej Europie, zanim zorganizujemy Konwent. Europa nie może być technokratyczna, nie może być dyplomatyczna, ale musi być demokratyczna. Dlatego europejskie wybory do Parlamentu Europejskiego będą tak decydujące